Ask

Miljövänlig mattlack används i ytskiktet som inte innehåller lösningsmedel eller formalderhyder.

Ask är ett tungt, hårt och segt virke bland de svenska träslagen. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar.

Utseende.
Asken är ett i grunden ljust träslag med tydliga årsringar. Brunfärgad kärna förekommer ofta.

Beständighet.
Askvirke bör användas inomhus. Ej lämpligt för användning utomhus utan lämplig behandling.

Användningsområden
Tack vare sin hårdhet och seghet används ask i golv, trappor, möbler och snickerier
. Segheten gör att det är lätt att böja.