Betalingsbetingelser
Betaling skjer mot faktura etter utført og godkjent arbeid.
Betalingsbetingelser er 5 dager.
Vi foretar en kredittrapport i forbindelse med godkjenning av tilbud/bestilling av trapp. En kopi av kredittopplysningene sendes til deg som kunde.
Vi kan tilby rentefrie avdrag via Resurs Bank etter vanlig kredittsjekk, se egen fane.

Scroll to Top