Ofte stilte spørsmål og svar om trapperenovering

Mange har spørsmål om renovering av trapper. Her har vi samlet svarene på de vanligste spørsmålene vi har fått gjennom årene. Hvis du ikke finner svar på ditt spørsmål, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss.

Gjør virkelighet av drømmen om en renovert trapp – start med å bestille ett gratis hjemmebesøk. Under hjemmebesøket vil våre montører måle trappen din med vårt unike digitale måleverktøy. Etter målingen vil du motta et tilbud med et eksakt prisforslag for renovering av trappen. Hvis du vil fortsette med tilbudet bestiller vi en dato for renoveringen din. Så produserer vi dine unike trinn i fabrikken vår basert på målingen som ble gjort under hjemmebesøket. På avtalt dag og tid vil våre montører komme ut og montere trappen din. Montering av trappen tar mellom tre og åtte timer, og trappen kan brukes igjen etter fem timer.

Et hjemmebesøk tar omtrent 30-40 minutter. Under hjemmebesøket er en måling av trappen på ti minutter, presentasjon av materiale og diskusjon inkludert. Det er også tid til å stille spørsmål om prosessen. Montering av trappene tar mellom tre og åtte timer, og trappen kan brukes igjen etter fem timer.

Nei, det gjør vi ikke! Vi bygger ikke nye trapper fordi det skal mye til for at en trapp ikke kan bli renovert. Kostnaden for å renovere en trapp er betydelig lavere enn å kjøpe en ny. Renovering av en trapp er også mer skånsomt for miljøet.

Trinnene våre er bygd i tre forskjellige lag med trevirke, også kalt laminert parkett. Nederst på trinnet er det et stykke bjørk. Bjørk er et hardt, seigt og formstabilt materiale som gir deg et bærekraftig trinn. I kjernen av trinnet er et lag av furu. Furu er en rasktvoksende tresort og er dermed mer miljøvennlig enn saktevoksende treslag. Slitasjeoverflaten består av 3,6 mm av ditt valgte materiale. Vi i FormTrappen tilbyr trinn i eik, ask og valnøtt. Slitasjeoverflaten er toppet med syv strøk matt lakk for en perfekt finish.

Alla trappene våre er produserte i bærekraftige materialer og er svært solide. Trinnene har en meget slitesterk overflate av eik eller ask. Begge tresortene er harde, men har ulik karakter.

Nei, vi har ikke hatt problemer eller kommentarer til overflatebehandlingen. Trinnet behandles med syv strøk med lakk med høy friksjon. Trappenesen er oljet slik at den lett kan fornyes ettersom trappenesen vanligvis utsettes for mest slitasje.

I de fleste tilfeller forsvinner knirkingen i trappene helt eller reduseres betydelig. Fordi trinnene våre består av tre lag, er mer formstabile enn faste materialer og er limt til de eksisterende trinnene, forsvinner knirkingen vanligvis fra trappene dine. Tre er derimot et levende materiale, noe som betyr at knirken kan komme tilbake. Risikoen er spesielt høy hvis trappene utsettes for endringer i temperatur og fuktighet, for eksempel hvis det er en varmepumpe i nærheten.

Ja, vi bytter håndløper og gelender på trappene dine. Vi tilbyr håndløpere i stavlimt eik 120 x 27 mm eller runde 45 mm som er oljet. Håndløperne er montert i nye eller eksisterende fester. Vi tilbyr også håndløpere uten montering, for deg som ønsker å montere den selv. Bytte av håndtak er ikke inkludert i vår pris for renovering av trappen. Kostnaden for håndtak legges til med en fast pris på tilbudet.

Når du renoverer en åpen trapp, fester vi en list, som ligner på trappenesen, også i trappens bakkant. Selvfølgelig er den bakre listen i kant med trinnsteget slik at du ikke får støvsamlinger i trappen.

Bakkantlist renoveringstrappetrinn

Navnet tar utgangspunkt i den retningen trappen din vender, sett nedenfra.

Åpen eiketrapp med U-form
Høyretrapp

En åpen trapp har trinn som en ser gjennom.

Åpen eiketrapp med U-form
Åpen trapp

En lukket trapp har en loddrett plate mellom trinnene, et stusstrinn.

Lukket venstretrapp
Lukket trapp

Stusstrinn er den vertikale platen mellom to trinn i en lukket trapp. Platen går mellom bakkanten av det underliggende trinnet og den fremre kanten av det øvre trinnet.

Vangen er sidestykkene som trinnene på trappen er festet i.

Vangen
Vangen

Trappenesen er stripen som sitter ved trinnets forkant og er den delen av trappen som vanligvis utsettes for mest slitasje. I trinnene våre er trappenesene laget av solid materiale og er oljet slik at de lett kan vedlikeholdes over tid.

Trappenese
Trappenese

Vi i FormTrappen tilbyr deg som kunde oppmåling av vangen og eventuelt sprosser. Hva som skal males hjemme hos deg diskuteres ved første hjemmebesøk i forbindelse med oppmålingen. Hvis trappen er åpen, er trappens underside malt. Hvis trappen er lukket, males trinnene i stedet og ikke undersiden.

Merk at vi ikke utfører malerarbeid på alle stedene vi arbeider. Alt malerarbeid vurderes individuelt og pris gis i tilbudet.

Det viktigste du må huske på når du skal male trappen din, er at du vasker trappen grundig og deretter maler med en god grunning. Som grunnfarge anbefaler vi en farge som heter B-I-N Advanced, se forhandlerliste her ». Mal deretter med overflatemaling.

Grunnfarge trapperenovering B-I-N Advanced

Margstråler, en- eller flerlagede bånd av levende celler som strekker seg radiært mellom eller gjennom ledningsvevet i røtter og stengler. Hos noen bartrær, f.eks. furu og gran, finnes også døde margstråleceller i samme bånd som de levende. Primære margstråler, som dannes før den sekundære tykkelsesveksten begynner, går fra margen og ut til primærbarken utenfor ledningsvevet. Når kambiet begynner sin virksomhet, avsetter dette også margstråleceller, slik at de primære margstrålene forlenges. Samtidig danner kambiet sekundære margstråler som også forbinder veden med barkens innerste del, silvevet. Margstrålen får derved omtrent samme innbyrdes avstand i hele treets tverrsnitt. Tykkelse, mønster og avstand er karakteristiske kjennemerker for den enkelte treart.

Margstrålenes funksjon er tverrtransport (radiært) av stoffer mellom ved og silvev. Fra veden overføres vann og ioner til silvevet. Organiske forbindelser, vesentlig sukrose (rørsukker), som kommer fra bladenes fotosyntese, transporteres innover til veden. I margstrålene lagres også stivelse eller fett om vinteren. Margstrålene er ofte viktige kjennetegn ved identifisering av treslag.