FormTrappen Trinn for trinn mot et bedre miljø

Alle de drøyt 30 000 trappetrinnene som vi monterer hvert år kommer fra vår egen fabrikk. Fabrikken er på 2 400 m² og takket være solcellene våre kan vi selv produsere all strøm og varme vi forbruker.

Vi arver ikke jorden av våre foreldre, vi låner den av våre barn

Jorden har begrenset med ressurser og vi må verne miljøet. Vi fortsetter å konsumere mer og mer. Slik kan det ikke fortsette. Omsider kommer jordens ressurser rett og slett til å ta slutt. Vi har alle et ansvar for å verne om miljøet og jordens ressurser, men kanskje først og fremst gjelder det for oss bedrifter som produserer det vi alle konsumerer.

Hva kan vi gjøre?

Vår bransje – trapperenoveringer – kan virke som en irrelevant del av miljøutfordringene. Det er jo mer miljøvennlig å renovere trappen enn å bytte den ut med en ny. Hva kan vi som bedrift gjøre for å bidra?

Miljøsatsing fra start

FormTrappen ble etablert i 2012. Allerede da trodde og håpet vi at en bevisst satsing på miljøet var en smart investering – ikke bare for miljøet men også for bedriften i sin helhet.

Miljøfokus fra start

Vi kom frem til at de beslutningene vi tar i oppstarten kommer til å være avgjørende for fremtiden – både forretningsmessig og miljømessig. Våre bevisste og aktive valg for å redusere det økologiske fotavtrykket vårt har vist seg å være rett vei å gå.

Selvforsynt fabrikk og elbiler

Vår satsing for en klimasmart bedrift nådde en milstolpe allerede etter fire år. I 2016 kunne vi stolt konstatere at FormTrappens fabrikk kun drives med strøm fra egne solceller på rundt 1 000 m². De samme solcellene gir også drivstoff til elbiler som vi bruker i vårt arbeid.

Egen varmeproduksjon

Den 2 400 m² store fabrikken, med 22 meter til taket, varmes opp av svinnmaterialet som oppstår i produksjon av trappetrinnene. Satsingene har vært bra for oss som bedrift. Men framfor alt – de er bra for miljøet!

Miljøfokus i stort og smått

Når det gjelder miljø så er det vesentlig å tenke langsiktig. Det handler om å tenke utenfor boksen og forsøke å se langt frem i tiden. Beslutninger som er enkle og billige her og nå blir ofte dyre, ineffektive og dårlige for miljøet i lengden.

Med en selvforsynt fabrikk i full drift og firmabiler som drives av egenprodusert strøm begynte vi derfor å se på andre deler av virksomheten vår. Nærmere bestemt hvilket material vi bruker i trappene våre.

Langsiktig miljøfokus

Da vi stod ovenfor det avgjørende valget ønsket vi å tenke nettopp langsiktig. Vi vet at eik er et veldig saktevoksende trevirke. Dette, kombinert med at det er veldig populært, har ført til at eik snart blir en mangelvare i hele verden. Samtidig er det veldig mange som etterspør nettopp eik til sin trapp på grunn av dens gode egenskaper – eik er en hard og seig tresort. Takket være eikens egenskaper skjønte vi at det kom til å bli vanskelig å helt velge bort materialet fra trappene våre. Men vi kom frem til en annen løsning.

Lag på lag for miljø

Massive trapperenoveringstrinn

Våre trinn, lamellparkettrinn, er ikke som alle andre massive trapperenoveringstrinn som du kan kjøpe i byggevarebutikken. Stammen er oppbygd i furu i ulike lag. Furu er et rasktvoksende trevirke og er derfor mer miljøvennlig.

Ett steg for miljøet

Øverst ligger eiken med en tykkelse på 3.6 mm, nettopp så mye som er nødvendig for at du skal kunne slipe om trinnet et flertall ganger. Denne løsningen gir oss eikens gode kvaliteter uten å tære på miljøet – det synes vi er et stort steg i riktig retning.

Scroll to Top