GARANTIVILLKOR

Generelle garantivilkår FormTrappen 

Generelle garantivilkår FormTrappen AS –  Garantien gjelder eventuelle feil fra fabrikk eller feil som skyldes eller oppstår under montering. 

FormTrappen AS undersøker produktene og avgjør om problemet dekkes av garantien. Merk at noen mindre kvister kan forekomme. I løpet av perioden med lovlig klagerett, dvs. 3 år, vil FormTrappen AS, via sin egen organisasjon eller en kompetent partner, etter vurdering enten reparere det defekte produktet eller erstatte det med et lignende eller sammenlignbart produkt. I slike tilfeller betaler FormTrappen AS for reparasjoner, reservedeler, arbeid og eventuelle reisekostnader.

Reparasjoner eller feilsøking som ikke er godkjent av FormTrappen AS, blir ikke refundert. Utskiftede deler går til FormTrappen AS. Hvis produktet ikke lenger selges av FormTrappen AS, tilbys et passende erstatningsprodukt. Det er FormTrappen AS som bestemmer hva som er et passende erstatningsprodukt. Når du bestiller et garantiarbeid som ikke dekkes av garantien, faktureres faktisk kostnad i henhold til service / monteringsselskapets gjeldende prisliste.

Garantivilkår

Garantien er gyldig fra produktets opprinnelige monteringsdato. Faktura og garantisertifikat må fremlegges for at garantien skal gjelde. Garantien gjelder først og fremst bare produktets opprinnelige kjøper og overføres ikke automatisk. Hvis garantien skal overføres, må et overføringsskjema fylles ut og sendes til FormTrappen AS minst 14 dager før overføringen skal tre i kraft.

Saken må rapporteres innen rimelig tid (maksimalt 2 måneder) etter at feilen er oppdaget. Hvis en slik melding ikke blir gjort, selv om kjøperen har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, mister kjøperen retten til å påberope seg garantien. Garantien gjelder ikke hvis produktet er installert i en annen sammenheng enn for hjemmebruk i et innemiljø. Garantien gjelder ikke produkter som har blitt brukt på en upassende eller inkorrekt måte, endret eller rengjort med feil rengjøringsmetode eller feil rengjøringsprodukter. Garantien dekker normalt ikke slitasje, riper, merker eller skader forårsaket av støt eller ulykker. Garantien gjelder heller ikke for skader som har oppstått i forbindelse med fuktskader eller unormal fuktighet i eiendommen.

Problemer med flathet, sprekker, spenninger og dimensjoner kan ikke vurderes eller utbedres hvis luftfuktigheten er utenfor området 30-60% RF. Materialet må inspiseres igjen når RF varighet (minst 4 uker) har gått tilbake til normale verdier.

Vær oppmerksom på at et glipe som oppstår mellom to planker i et trinn ikke dekkes av garantien. Tre er et levende materiale og har en evne til å tilpasse fuktighetsforholdet til omgivelsene over tid, det vi si att treet beveger seg når luftfuktigheten endres. Normalt er luften tørrere innendørs om vinteren når luften varmes opp av radiatorer, vedovner och varmepumper, noe som kan få tre til å krympe.

Instruksjoner for vedlikehold og stell

Kunden må ha fulgt produktets instruksjoner for behandling samt gjeldende regler for å kunne bruke garantien. Monteringen må utføres av en sertifisert FormTrappan-montør. Garantisertifikater og behandlingsinstruksjoner følger med produktet under montering.

Hvordan få hjelp

Kontakt salgsdistriktet (kontaktinformasjon finner du i e-postbekreftelsen). Oppgi ordrenummer, faktura og garantibevis for at garantien skal gjelde. Salgsdistriktet håndterer saken videre med hovedkontoret.

Forutsetninger og gjennomføring av inspeksjon

Berørte parter bør være til stede ved inspeksjonen. Inspeksjonen må utføres og vurderes under normal belysning og lysinnfall. Inspeksjonen skal vanligvis skje stående.

Scroll to Top