FormTrappen og koronaviruset

Som alle sikkert allerede vet, pågår det nå en smittespredning av koronaviruset over Sverige. Vi i FormTrappen tar dette på største alvor og har derfor innført noen restriksjoner.

Vi vil allerede ved tidsbestillingen for hjemmebesøket kontrollere om noen i deres hjem tilhører risikogruppene, vi fraråder besøk hos personer som tilhører disse gruppene og anbefaler i disse tilfellene en utsatt tidsbestilling for hjemmebesøket.

 • Vi vil spørre om dere har følt symptomer og meddele vår egen status.
 • Vi vil kort før besøket ringe for å kontrollere og meddele status.
 • Vi håndhilser ikke ved møtet og unngår unødvendig nærkontakt.
 • Vi har utstyrt våre kjøretøy med muligheten til å vaske hender rett før besøket og oppfordrer dere til også å vaske hender før og etter besøket.
 • Samme rutiner gjelder deretter ved besøk for eventuell montering av deres trapprenovering.

Vi håper dere har forståelse for disse forsiktighetstiltakene. Vi ser det som vår plikt å gjøre alt som står i vår makt for å forhindre smittespredning.

Nøl ikke med å kontakte oss om dere har noen spørsmål eller ønsker å utsette et besøk eller montering.

Med vennlig hilsen
Teamet på FormTrappen

SVENSKA

FormTrappan och Coronaviruset

Som alla säkert redan vet pågår nu en smittspridning av coronaviruset över Sverige. Vi på FormTrappan tar detta på största allvar och har därför infört några restriktioner.

 • Vi kommer redan vid tidsbokningen för hembesöket att kontrollera ifall någon i ert hem ingår i riskgrupperna, vi avråder från besök hos personer som ingår i dessa grupper och rekommenderar i dessa fall ett framskjutet hembesöken framskjuten tidsbokning.
 • Vi kommer fråga om ni känt av symtom och meddela vår egen status.
 • Vi kommer strax innan besöket ringa för att kontrollera och meddela status.
 • Vi skakar inte i hand vid mötet och undviker onödig närkontakt.
 • Vi har försett våra fordon med möjligheten att tvätta händerna direkt innan besöket och uppmanar er att också tvätta händerna före och efter besöket.
 • Samma rutiner gäller sedan vid besök för eventuell montering av er trapprenovering.

Vi hoppas ni har överseende och förståelse för dessa försiktighetsåtgärder. Vi ser det som vår plikt att göra allt som står i vår makt för att förhindra smittspridning.

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor eller vill skjuta fram ett besök eller montering.

Med vänliga hälsningar
Teamet på FormTrappan

Corona

Dela artikeln:

Scroll to Top